ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑΔΙΟΥ

Κατάσταση

Oλοκληρωμένο

Χρονολογία

1996

Φωτογράφιση

Κωνσταντίνος Θωμόπουλος

Το κατάστημα 280τμ βρίσκεται στο κτίριο του Αρσακείου στην οδό Σταδίου και η όψη του όφειλε να διατηρηθεί ως έχει. Το ισόγειο έχει σχεδόν μια τετράγωνη κάτοψη και το πατάρι, στο οποίο δεν υπήρχε πρόσβαση, καταλαμβάνει σχεδόν το μισό χώρο με όψη προς τη Σταδίου, αφήνοντας στο βάθος ένα διώροφο χώρο ύψους περίπου 8,50 μ.

Ο διώροφος χώρος αντιμετωπίστηκε ως εσωτερικό αίθριο στο οποίο γίνεται όλη η κατακόρυφη κίνηση. Δημιουργήθηκε μια μεταλλική γέφυρα, ως τρίτο επίπεδο μεταξύ ισογείου και παταριού, κατά μήκος του πίσω τοίχου του αίθριου που όλο το ύψος του καταλαμβάνεται από μία βιβλιοθήκη.

Μία γραμμική σκάλα οδηγεί στην βιβλιοθήκη της γέφυρας που διασχίζει κανείς υποχρεωτικά για να ανέβει στο πατάρι, το οποίο προεκτάθηκε με όμοια μεταλλική κατασκευή. Τα διάκενα στην ξύλινη επικάλυψη των δυο γεφυρών δεν δυσχεραίνουν την εποπτεία από το ισόγειο του διώροφου χώρου - αίθριου που επιστεγάζεται με ψευδοροφή από οπαλίνες.

Το ισόγειο και η γέφυρα λειτουργούν ως χώροι πώλησης του βιβλιοπωλείου ενώ το πατάρι ως χώρος café και παρουσιάσεων βιβλίων κατά τις οποίες ο ξύλινος τοίχος πάνω από τη βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται για προβολές.

ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ + ΤΕΧΝΩΝ

Έκδοση Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, Τεύχος 31, 2000, σελ.30-31

Share this

Test title

Test subtitle